De wereld om ons heen veranderd razendsnel, van iedereen wordt steeds meer in het aanpassingsvermogen gevraagd. We willen allemaal verspilling voorkomen en meer waarde creëren in onze processen, dit met behulp van bijvoorbeeld de Lean-gedachten. We zijn gebaat bij minimale voorraden, echter moeten we er wel zeker van zijn dat deze voorraden van een kwaliteit zijn dat deze producten voor u daadwerkelijk toepasbaar zijn. Zo willen we minder vervuiling en geen verspilling van Energie, Opslagruimte, Tijd en Geld.

Maatvoering en kwaliteitseisen

Onze passie is het inzichtelijk maken van maatvoering en kwaliteitseisen ten aanzien van uw producten. Uw bedrijf op een onafhankelijke manier de gemeten maatvoeringen kunnen overdragen van de door u geproduceerde of ingekochte producten. Om u als opdrachtgever te kunnen ondersteunen om uw ambities en wensen te realiseren.

Aukom-Certificering

We vinden het belangrijk om te kunnen verplaatsen in uw gedachten en wensen. Middels onder andere een Aukom-Certificering kunnen we uitdragen dat we op het gebied van Metrologie ook de kennis in huis hebben om u niet enkel te kunnen ondersteunen met meetwaarden maar ook zeker op het gebied van Business Proces re-engineering. Dit om uw bedrijfsprocessen te gaan afstemmen op datgene wat uw opdrachtgever aangeeft op de tekening of opdracht met betrekking op bijvoorbeeld Vorm-en Plaatstolerantie.